Ondergrondse beregeningen

Beregening ondergronds

Druppelslangen worden gebruikt voor irrigatie van de meest uiteenlopende gewassen . Zowel in de glastuinbouw, de fruitteelt, de akkerbouw, maar ook bij laanbomen en in tuinen en parken wordt druppelbevloeiing toegepast. De druppelslangen doen dan ook precies dat waarvoor ze gemaakt zijn: jaren lang en zonder mankeren brengen ze water en meststoffen op die plaats waar ze het meest efficiënt gebruikt worden: direct bij de wortels. Planten groeien immers beter als water en meststoffen regelmatig toegediend kunnen worden.

 

Hoe werkt een druppelslang?

Het hart van alle druppelslangen wordt gevormd door het unieke labyrint. Het labyrint zorgt ervoor dat bij iedere opening in de slang exact evenveel water gegeven wordt. Daarnaast minimaliseert het labyrint de kans op verstoppingen. Dit wordt bereikt door het water in het labyrint tegen de tandjes te laten botsen, waardoor een sterke werveling ontstaat. Deze werveling maakt het mogelijk met een grote opening te blijven werken zonder dat eht water de slang uit spuit. Vuil kan dan gemakkeliijk de druppelaar passeren. Door de werveling wordt ook voorkomen dat vuildeeltjes zich op de wand van het labyrint vastzetten waardoor de druppelaar schoon blijft. Dit betekent niet dat er geen filter meer nodig is, maar als we ons realiseren dat een goed filter maar 30% van de vuildeeltjes tegen houdt, dan blijkt het belang van een goed labyrint.

 

Wat voor druppelslangen zijn er?

Druppelaars kunnen onderscheden worden in twee groepen nl. wel of niet drukgecompenseerd. Drukcompenserend betekent dat de druk (tussen 1 en 4 bar) géén invloed heeft op de waterafgifte: de druppelaars geven zowel aan het begin, als ook aan het eind van de slang exact evenveel water. Ook leidingweerstanden, hoogte verschillen en schommelingen in pompdruk hebben nauwelijks invloed op de afgifte dan een niet drukgecompenseerde collega. Niet drukgecompenseerde druppelaars zijn goedkoper en kunnen goed gebruikt worden als de slanglengte niet groter is dan ongeveer 60 meter en als beperkte afgifte verschillen geen probleem zijn. De watergift van de druppelaar wordt bepaald door de grootte van de labyrint. Er zijn druppelaars met een afgifte van 1 tot 8 liter per uur. Ook is er een grote variatie in dikte van de slangwand. ER zijn dunne slangen voor één seizoen,of dikke slangen voor 7-10 jaar gebruik.

 

Nieuw: drukcompenserend èn afsluitend.

Het nieuwste type druppelslang combineert de drukcompenserende werking met een afsluitende werking. Zodra de druppelbeurt gestopt wordt, sluit de druppelaar zichzelf, waardoor de druppelslang niet leef loopt. Dit geeft de mogelijkheid om water te geven inzeer korte druppelbeurten. Door te werken met zeer korte druppelbeurten kan de grond het water beter opnemen en zal minder uitspoeling optreden. Het vochtniveau in de grond kan hierdoor gestuurd worden, zowel voor de bovenlaag van de grond, als ook voor diepere lagen. Deze nieuwe druppelslang dan ook zeer geschikt als de hoogste eisen gesteld worden aan een nauwkeurige watergift. Uit het bovenstaande blijkt dat er verschillende type slangen zijn voor diverse toepassingen. Daarom is het raadzaam om contact met ons op te nemen. Om uw toepassing te bespreken.