VIA

 

 

 

Ontwikkeling Mobiele hybride beregeningspomp

 

Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

 

Momenteel ontwikkelen we een hybride en mobiele beregingspomp voor het beregenen van gewassen.

De pomp zal elektrisch aangedreven moeten worden door een powerpack in plaats van diesel, dit zal resulte-ren in dieselbesparing.

Dit project wordt mede gefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

 

VIA VIA