VIA massa gerelateerd watergeven

Massa gerelateerd watergeven

 

Bij de teelt van groenten treedt bij veel gewassen de zogenaamde rattenBij de teelt van groenten treedt bij veel gewassen de zogenaamde rattenkeutel ziekte (Sclerotinia sclerotiorum) op. Met name bij de zaadteelt en veredeling van koolplanten is deze ziekte een hardnekkig probleem. De ziekte neemt sterk toe wanneer het vochtgehalte van de teeltaarde en de luchtvochtigheid in de kas sterk schommelt. Dit is bij teelt in kassen vaak het geval. Vanwege de sterk toenemende vraag naar biologische geteelde producten en zaden, moet het gebruik van bestrijdingsmiddelen worden voorkomen. De aanvrager is voornemens een bevochtigingssysteem te ontwikkelen, waarmee de toevoer van water en voedingsstoffen wordt gekoppeld aan het gewicht van de plant.

 

 

VIA massa gerelateerd water geven VIA massa gerelateerd water geven