blog
Sample Post
Example text here

Ontwikkeling Onkruidmachine oliehoudende zaden 

Tijms vof en melkveebedrijf van Dijk Ontvangen subsidie voor de volgende activiteit(en):

Projectomschrijving


De aanvragers zijn voornemens om een prototype zelfrijdende mechanische (elektrische onkruidbestrijdingsmachine inclusief 100% dichte zadenopvang te ontwikkelen. Het prototype onkruidbestrijdingsmachine dient kort boven het grasland te maaien, om zo niet het gras maar slechts alleen de boven het grasland uitstekende zaadkernen af te kunnen maaien. De stengels van het onkruid zullen tussen het gras blijven staan. Deze zullen tijdens het reguliere maaien worden weggemaaid.

Industrie / Grondverzet